Zawiadomienie i polityka usunięcia własności intelektualnej

Jako sprzedawca internetowy, działamy w dobrej wierze i opracowaliśmy Politykę zawiadamiania i usunięcia własności intelektualnej w celu ochrony praw autorskich osób trzecich i konsumentów. Naszą zasadą jest reagowanie na wyraźne zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw własności intelektualnej. Jeśli jesteś przekonany, że prawo własności intelektualnej może być naruszone, możesz przesłać oświadczenie o rzekomym naruszeniu praw własności intelektualnej. Oświadczenie to musi wyraźnie zawierać wszystkie następujące informacje:

● Pełna nazwa właściciela własności intelektualnej

● Nazwa firmy, którą reprezentujesz

● Twój adres (w tym miasto, województwo i kod pocztowy)

● Twój kontaktowy adres e-mail i numer telefonu

● Szczegółowy i pełny opis praw własności intelektualnej, które uważasz, że zostały naruszone

● Wyjaśnienie domniemanego naruszenia i jego lokalizacji na stronie

● Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z Twoją najlepszą wiedzą

● Oświadczenie, że zwolnisz nasz sklep z wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich), które mogą powstać w związku z ograniczeniem konta wskazanego w niniejszym zawiadomieniu

Wyślij oświadczenie na nasz adres e-mail za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

Śledź nas na Facebooku